Vrijeme emitiranja programa je 24 sata dnevno.

Jutarnji program počinje u 6:30 sati.

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
06:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
07:00 VIJESTI MS
07:10 DRAVINO JUTRO
08:00 VIJESTI MS
09:00 VIJESTI MS
09:20 HALO 192
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO
10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:40 SIGURNOST I POVJERENJE
12:00 VIJESTI MS
12:30 DANAS ZA BOLJE SUTRA
13:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
13:30 DRAVA INFO


14:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
14:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
15:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
15:15 TRAŽITE POSAO
15:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
16:00 DNEVNIK RADIO DRAVE
16:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
17:00 SPORTSKE MINUTE
17:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
18:00 VIJESTI MS
18:30 TU OKO NAS
19:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA
22:30 SPORTSKE MINUTE, repriza
23:00 DNEVNIK RADIO DRAVE, repriza
23:30 TU OKO NAS, repriza
00:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA, repriza
00:30 DRAVA INFO, repriza
01:00 DANAS ZA BOLJE SUTRA, repriza

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
06:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
07:00 VIJESTI MS
07:10 DRAVINO JUTRO
08:00 VIJESTI MS
09:00 VIJESTI MS
09:20 HALO 192
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?
10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:45 IZ MUZEJSKOG KVARTA
12:00 VIJESTI MS
12:30 DANI PONOSA I SLAVE
12.00 VIJESTI MS
12.30 IZ MUZEJSKOG KVARTA
13:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
13:30 DRAVA INFO


14:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
14:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
15:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
15:15 TRAŽITE POSAO
15:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
16:00 DNEVNIK RADIO DRAVE
16:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
17:00 SPORTSKE MINUTE
17:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
18:00 VIJESTI MS
18:30 TU OKO NAS
19:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA
22:30 SPORTSKE MINUTE, repriza
23:00 DNEVNIK RADIO DRAVE, repriza
23:30 TU OKO NAS, repriza
00:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA, repriza
00:30 DRAVA INFO, repriza
01:00 DANI PONOSA I SLAVE, repriza

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
06:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
07:00 VIJESTI MS
07:10 DRAVINO JUTRO
08:00 VIJESTI MS
09:00 VIJESTI MS
09:20 HALO 192
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?
10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:45 IZ MUZEJSKOG KVARTA
12:00 VIJESTI MS
12:30 ŽUPANIJSKO ZVONO
13.00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
13:30 DRAVA INFO


14:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
14:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
15:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
15:15 TRAŽITE POSAO
15:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
16:00 DNEVNIK RADIO DRAVE
16:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
17:00 SPORTSKE MINUTE
17:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
18:00 VIJESTI MS
18:30 TU OKO NAS
19:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA
22:30 SPORTSKE MINUTE, repriza
23:00 DNEVNIK RADIO DRAVE, repriza
23:30 TU OKO NAS, repriza
00:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA, repriza
00:30 DRAVA INFO, repriza

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
06:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
07:00 VIJESTI MS
07:10 DRAVINO JUTRO
08:00 VIJESTI MS
09:00 VIJESTI MS
09:20 HALO 192
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?
10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
12:00 VIJESTI MS
12:30 KULTUROTEKA
13:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
13:30 DRAVA INFO


14:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
14:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
15:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
15:15 TRAŽITE POSAO?
15:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
16:00 DNEVNIK RADIO DRAVE
16:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
17:00 SPORTSKE MINUTE
17:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
18:00 VIJESTI MS
18:30 TU OKO NAS
19:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA
22:30 SPORTSKE MINUTE, repriza
23:00 DNEVNIK RADIO DRAVE, repriza
23:30 TU OKO NAS, repriza
00:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA, repriza
00:30 DRAVA INFO, repriza
01:00 KULTUROTEKA, repriza

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
06:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
07:00 VIJESTI MS
07:10 DRAVINO JUTRO
08:00 VIJESTI MS
09:00 VIJESTI MS
09:20 HALO 192
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?
10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
12:00 VIJESTI MS
12:30 GRADSKE MINUTE
13:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
13:30 DRAVA INFO


14:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
14:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
15:00 KOPRIVNIČKE VIJESTI
15:15 TRAŽITE POSAO?
15:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
16:00 DNEVNIK RADIO DRAVE
16:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
17:00 SPORTSKE MINUTE
17:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
18:00 VIJESTI MS
18:30 TU OKO NAS
19:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA
22:30 SPORTSKE MINUTE, repriza
23:00 DNEVNIK RADIO DRAVE, repriza
23:30 TU OKO NAS, repriza
00:00 KOPRIVNICA NA KRAJU DANA, repriza
00:30 DRAVA INFO, repriza

06.30 NAJAVA PROGRAMA
06:00 TU OKO NAS
06:30 JUTARNJI POZDRAV
07:00 VIJESTI MS
07:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
08:00 VIJESTI MS
08:15 SPORTSKE MINUTE
08:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
09:00 VIJESTI MS
09:15 TU OKO NAS
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?


10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 VIJESTI MS
11:15 LOKALNI SPORT
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
12:00 VIJESTI MS
12:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
13:00 VIJESTI MS
14:00 SPORTSKE MINUTE
14:30 TU OKO NAS
15:15 TRAŽITE POSAO?
17:00 SPORTSKE MINUTE, repriza
18:00 TU OKO NAS, repriza

07.00 NAJAVA PROGRAMA
07:00 VIJESTI MS
07:10 JUTARNJI POZDRAV
07:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
08:00 VIJESTI MS
08:15 SPORTSKE MINUTE
08:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
09:00 VIJESTI MS
09:15 TU OKO NAS
09:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
10:00 VIJESTI MS
10:15 TRAŽITE POSAO?


10:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
11:00 VIJESTI MS
11:15 LOKALNI SPORT
11:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
12:00 VIJESTI MS
12:32 SERVISNI INFO/VREMENSKA
13:00 VIJESTI MS
13:15 TU OKO NAS
14:15 SPORTSKE MINUTE, repriza
15:15 TRAŽITE POSAO?, repriza
16:00 TU OKO NAS, repriza